Како да ја надополните торбичката со платежна картичка

Торбичката на Вашиот профил е наменета за купување на било кои идни зделки.

Средствата во торбичката важат на неодредено време се додека не ги потрошите.

Торбичката може да ја надополните со картичка или со уплатница. Зошто би ви требало надополнувањето? На пример ако имате преостанати 300 ден. во вашата торбичка а сакате да купите купон кој чини 350 ден., разликата од 50 ден ќе може да ја надополните во торбичката и потоа да извршите купување преку торбичката.

На видеото прикажано надополнувањето со платежна картичка.

Тимот на Grouper

Тимот на Grouper

Тимот на Grouper